ศน.ปทุมมาศ ขาวมะเริง

ประชาสัมพันธ์

งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา

ประชุม อบรม สัมมนา

เกียรติบัตร

วิดีโอ

ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest 2023

22 มิถุนายน 2566 ศน.ปทุมมาศ ขาวมะเริง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนของจังห…

กิจกรรมเวทีติดตามประเมินผลภายในเพื่อเสริมพลังภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 (ปลายน้ำ) ในโครงการTSQP

ศน.ปทุมมาศ ขาวมะเริง  ร่วมกิจกรรมเวทีติดตามประเมินผลภายในเพื่อเสริมพลังภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 (ปลายน้ำ) ในโ…

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ศน. ปทุมมาศ ขาวมะเริง  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระ…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา